Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Avoinna ma-pe klo 10-18 ja la-su klo 10-15

Suljettu pääsiäisenä päivät 31.3.-1.4.2024 (su-ma) sekä vappupäivä 1.5.2024 (ke)

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYPERIAATTEET

Alla löydät Aino-kirpputori Oy:n henkilötietojen käsittelyperiaatteet. Ne kertovat miten toimimme henkilötietojesi keräämiseen, käyttöön ja käsittelyyn liittyen, kun olet yhteydessä meihin esimerkiksi nettisivujen tai asiakaspalvelun kautta tai kun olet tullut meidän asiakkaaksi ostamalla esimerkiksi palvelun.

Nämä käsittelyperiaatteet ovat voimassa 25.5.2018. alkaen.

Aino-kirpputorin henkilötietojen käsittelyperiaatteet

1. YLEISTÄ

1.1 Aino-kirpputori käsittelee henkilötietoja siinä määrin kuin se on liiketoimintamme toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tapaamme käsitellä henkilötietoja kohdistuu sisäisiä ja ulkoisia vaatimuksia. Meille on tärkeää olla avoimia siitä, miten ja miksi käsittelemme henkilötietoja. Tämä asiakirja sisältää Aino-kirpputori Oy:n periaatteet henkilötietojen keräämisestä, käytöstä ja käsittelystä.

1.2 Henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on, jollei muuta ilmoiteta, Aino-kirpputori Oy, Y-tunnus 2705603-9, osoite Sitratori 3, 00420 Helsinki (”Aino-kirpputori” tai ”me”).

1.3 ”Henkilötiedot” tarkoittavat tietoja, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti kohdistaa elävään fyysiseen henkilöön. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero tai IP-osoite.

1.4 ”Käsittely” tarkoittaa kaikkia henkilötiedoille tehtäviä toimenpiteitä, kuten keräämistä, järjestämistä, tallentamista, käyttämistä, poistamista ja siirtämistä.

1.5 Ennakkotiedoissa ja/tai vuokraehdoissa olevista henkilötietojen käsittelyä koskevista tiedoista vastaa kukin palveluntarjoaja. 

2. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

2.1 Aino-kirpputorin toiminnassa käsitellään erilaisia henkilötietoja. Käsiteltävät henkilötietoryhmät vaihtelevat sen mukaan, mikä on rekisteröidyn suhde meihin, esimerkiksi onko hän asiakas vai vain sivustomme kävijä. Aino-kirpputori käsittelee seuraavia henkilötietojen ryhmiä eri laajuisesti:

a) nimi
b) osoite
c) sähköpostiosoite
d) puhelinnumero
e) henkilötunnus
f) asiakasnumero
g) IP-osoite
h) pankkitilin numero
i) maksuhistoria
j) verkkotunniste- ja käyttäjätasotiedot (pääkäyttäjä, tiimi, ulkoinen käyttäjä)
k) palvelun käyttötiedot (kirjoitetut viestit, vierailuajankohdat, asetukset)

3. KÄSITTELYN TARKOITUKSET

3.1 Käsittelemme edellä mainittuja henkilötietoja johonkin tai joihinkin seuraavista tarkoituksista: 
a) vuokrapaikkojen ja muiden palvelujen markkinointi ja myynti
b) asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toteuttaminen
c) riittävän asiakaspalvelun tarjoaminen
d) lain tai viranomaispäätösten asettamisen velvoitteiden täyttäminen
e) henkilöstön rekrytointi ja palkkaaminen
f) palvelutuotteidemme arvioiminen, kehittäminen ja parantaminen.

3.2 Henkilötietoja ei koskaan käsitellä tavalla, joka ei ole yhteensopiva keräämisen tarkoituksen kanssa. 

4. MARKKINOINTI JA PROFILOINTI

4.1 Henkilötietojen käsittelyyn palveluiden ja muiden tuotteiden myyntitarkoitusta varten sisältyy tietynlaista profilointia. Keräämme tiettyjä tietoja (esimerkiksi palveluiden käyttöhistoria, ikä, asuinalue ja sukupuoli), joita käytämme sitten asiakkaiden lajittelemiseen asiakassegmentteihin. Analysoimme sitten kootut tiedot asiakassegmenttikohtaisesti anonyymillä tasolla, joka ei ole sidoksissa asiakkaaseen henkilönä. Analyysien tarkoitus on sovittaa sopivat markkinointitoimet eri asiakasryhmille. Emme koskaan analysoi yksittäisiä asiakkaita, eikä toiminnassamme käytetä mitään automaattista päätöksentekoa.

4.2 Aino-kirpputorille on tärkeää, ettei se ota yhteyttä ihmisiin, jotka ovat ilmoittaneet, etteivät halua yhteydenottoja markkinointitarkoituksissa. Siksi olemme ottaneet käyttöön tiettyjä menettelytapoja, jotka estävät tämän mahdollisimman hyvin ja takaavat, ettemme riko markkinointia koskevia määräyksiä. Esimerkkejä tällaisista rutiineista:
a) Noudatamme markkinaoikeuslainsäädäntöä ja seuraamme alueen tuomioistuimien käytäntöjä.
b) Noudatamme lainsäädännön ulkopuolisia normeja, joita kutsutaan yhteisnimityksellä ”hyvä markkinointitapa”.
c) Noudatamme Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointia koskevia eettisiä sääntöjä. Seuraamme ja noudatamme Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Finanssivalvonnan lausuntoja.

5. LAILLINEN PERUSTE

5.1 Käsittelemme henkilötietoja vain, jos käsittelyyn on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen laillinen peruste. Aino-kirpputori käsittelee henkilötietoja vain, jos sillä on siihen ainakin yksi seuraavista laillisista perusteista:

5.2 Sopimuksen toteuttaminen. Kun henkilö ryhtyy asiakkaaksemme, meidän on eri syistä käsiteltävä hänen henkilötietojaan, jotta voimme tehdä hänen kanssaan sopimuksen ja sen jälkeen täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteemme. Tähän kuuluu esimerkiksi henkilötietojen tallentaminen asiakastietokantaamme ja mahdollisten lisätietojen kysyminen vuokrausasioita hoidettaessa. Kun henkilö tekee myyntipaikan vuokrasopimuksen tai tilaa muun palvelun puhelimitse, osa puhelinkeskustelusta tallennetaan. Toimimme näin, koska puhelimitse solmittava sopimus vahvistetaan suullisella hyväksynnällä.

5.3 Lakisääteinen velvoite. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä voimassa olevan lainsäädännön, esimerkiksi rahanpesu- tai muiden velvoittavien lakien, asettamien lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

5.4 Oikeutettu etu. Osaa henkilötiedoista käsitellään Aino-kirpputorin oikeutetun edun antaman laillisen perusteen nojalla. Tämä tapahtuu vain, jos etujen arviointi on osoittanut, että rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät ole merkityksellisemmät kuin Aino-kirpputorin oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja kyseiseen tarkoitukseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavien Aino-kirpputorin oikeutettujen etujen perusteella:
a) oikeutettu etumme vuokrata ja markkinoida myyntipaikkoja ja muita tuotteita tai palveluita
b) oikeutettu etumme tarjota hyväksi todettavaa asiakaspalvelua
c) oikeutettu etumme rekrytoida ja palkata henkilöstöä
d) oikeutettu etumme ylläpitää toiminnan turvallisuustasoa
e) oikeutettu etumme arvioida, kehittää ja parantaa menettelytapojamme ja järjestelmiämme.

6. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

6.1 Jaamme henkilötietoja yhteistyökumppaniemme kanssa ja siirrämme niitä heille, jos se on tarpeen palveluidemme tarjoamiseksi tai hyvän palvelutason saavuttamiseksi. Siirrämme henkilötietoja palveluntarjoajalle, jos asiakas on tehnyt kanssamme vuokrasopimuksen, sekä tietojen lähettämisessä ja laskutuksessa auttaville yrityksille. Jaamme henkilötietoja myös IT-palveluntarjoajiemme kanssa (esim. sovelluksia ja tekstiviestipalveluja varten) ja luovutamme niitä heille.

6.2 Kun jaamme henkilötietoja muiden yritysten kanssa, vastaanottava yritys on joko Aino-kirpputorin lukuun toimiva henkilötietojen käsittelijä tai itsenäinen rekisterinpitäjä. Yritykset, jotka ovat henkilötietojen käsittelijöitä, käsittelevät henkilötietoja meidän lukuumme ja meidän ohjeittemme mukaisesti. Valvomme kaikkia henkilötietojen käsittelijöitä ja varmistamme, että he voivat antaa riittävät takuut henkilötietojen tietosuojasta ja salassapidosta.

6.3 Edellytämme aina, että henkilötietoja käsitellään vain EU-/ETA-maissa, ja kaikki omat IT-järjestelmämme sijaitsevat EU-/ETA-maissa.

6.4 Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, esimerkiksi poliisille, veroviranomaisille tai muille viranomaisille, jos laki velvoittaa meitä tekemään niin tai muun viranomaistutkinnan sitä edellyttäessä.

7. VASTAUKSET OIKEUDELLISIIN PYYNTÖIHIN JA VAHINKOJEN ESTÄMINEN

7.1 Voimme saada käyttöömme, käsitellä ja jakaa henkilötietoja vastauksena oikeudelliseen pyyntöön (kuten kotietsintä, tuomioistuimen päätös, valvontaviranomaisen määräys tai vastaava), tai kun henkilötietojen käyttö, käsittely ja jakaminen ovat tarpeen petoksen tai muun laittoman toimen havaitsemista, estämistä tai torjumista varten tai Aino-kirpputorin, asiakkaan tai muun käyttäjän suojaamista varten osana tutkimusta. 

8. SÄILYTYSAIKA

8.1 Säilytämme henkilötietoja eripituisen ajan tiedon ja sen käsittelytarkoituksen mukaan. Olemme laatineet sisäiset henkilötietojen tallennus- ja lajitteluohjeet. Henkilötietoja ei säilytetä pitempään kuin on tarpeen eikä koskaan pitempään kuin mihin meillä on voimassa olevan lainsäädännön mukaan oikeus.

8.2 Tietoja, joiden käsittelyn tarkoitus on asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen velvoitteiden täyttäminen, käsitellään siihen asti, että sopimussuhde lopullisesti päättyy. Käsittelemme henkilötietoja tämän ajankohdan jälkeen vielä 12 kuukauden ajan markkinointitarkoituksissa, jollei rekisteröity ole vastustanut tällaista käsittelyä jäljempänä kohdassa 9.5 kerrotulla tavalla.

9. OIKEUTESI

9.1 Oikeus saada pääsy tietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastella henkilötietojaan ja pyytää lisätietoja niiden käsittelystä. Tähän kuuluu oikeus saada maksutta kopio häntä itseään koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme. Jos rekisteröity pyytää kopioita usein, voimme veloittaa kohtuullisen korvauksen hallinnollisista kuluista. Rekisteröidyn pääsy omiin henkilötietoihinsa edellyttää, että voimme tunnistaa rekisteröidyn varmasti, esimerkiksi virallisella henkilötodistuksella henkilöllisyyden varmentamiseksi.

9.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen. Vastaamme siitä, että käsittelemämme henkilötiedot ovat oikeita. Jos rekisteröity havaitsee itseään koskevissa henkilötiedoissa virheitä, hänellä on oikeus pyytää niiden oikaisemista. Hänellä on myös oikeus täydentää henkilötietojaan tiedoilla, jotka hänen mielestään puuttuvat ja jotka ovat oleellisia käsittelyn tarkoituksen kannalta. Jos tiedot on rekisteröidyn pyynnöstä oikaistu, ilmoitamme oikaisusta tahoille, joille olemme luovuttaneet tietoja, jos se vaikuttaa olevan mahdollista ja jos se ei vaadi suhteetonta vaivaa.

9.3 Oikeus tietojen poistamiseen. Rekisteröidyllä on aina oikeus pyytää meitä poistamaan tietonsa. Joissakin tapauksissa emme tosin voi poistaa henkilötietoja, esimerkiksi jos niitä tarvitaan rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi. Poistamme henkilötiedot pyynnöstä aina seuraavissa tapauksissa:

a) Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty.
b) Henkilötiedot on kerätty suostumuksen perusteella, ja tämä suostumus peruutetaan.
c) Rekisteröity on vastustanut käsittelyä kohdan 9.5 mukaisesti emmekä pysty osoittamaan pakottavaa syytä jatkaa käsittelyä.
d) Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisella tavalla.
e) Henkilötiedot on poistettava meille asetetun laillisen velvoitteen nojalla.

9.4 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Asiakkaallamme on oikeus saada henkilötietonsa siirrettyä koneellisesti luettavassa muodossa suoraan jollekin toiselle rekisterinpitäjälle.

9.5 Oikeus vastustaa käsittelyä. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, joka perustuu johonkin Aino-kirpputorin oikeutettuun etuun, keskeytämme henkilötietojen käsittelyn näihin tarkoituksiin, jos emme pysty osoittamaan käsittelylle pakottavaa ja oikeutettua syytä. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa suoramarkkinointia, Aino-kirpputori ei enää käsittele hänen henkilötietojaan tähän tarkoitukseen. Joskus meidän on kuitenkin jatkettava käsittelyä johonkin muuhun tarkoitukseen, kuten asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen velvoitteiden täyttämiseen.

10. YHTEYSTIEDOT

10.1 Aino-kirpputorin vastuulla on varmistaa, että käsittely tapahtuu tietosuojasääntöjen ja näiden sisäisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää näistä periaatteista tai henkilötietojen käsittelystä, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen info@ainokirpputori.net 

10.2 Henkilötietojen käsittelyä koskevan valituksen voi tehdä asianmukaiselle valvontaviranomaiselle, joka on Suomessa Tietosujavaltuutettu.  Tarvittavat yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi

11. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYPERIAATTEIDEN MUUTOKSISTA ILMOITTAMINEN

11.1 Ilmoitamme näihin periaatteisiin tehtävistä mahdollista muutoksista verkkosivustollamme osoitteessa www.ainokirpputori.fi ja/tai muulla sopivalla tavalla. Jos teemme olennaisia muutoksia tapaan, jolla käsittelemme henkilötietoja, rekisteröidylle annetaan mahdollisuus tutustua muutettuihin käsittelyperiaatteisiin ennen uuden käsittelyn aloittamista.